ТОВ «ВІНД ФРАМ» продовжує вивчати нові можливості щодо залучення інвестицій для розвитку Донецького регіону без негативного впливу на ситуацію із боргами, що склалася в галузі енергетики. Загальний аналіз галузі та бачення подальшого розвитку надається.

Проект вітрової електростанції 800 МВт в Донецькій області

Загальна інформація

ТОВ «ВІНД ФРАМ» розробляє проект вітрової електростанції встановленою потужністю 800 МВт на території Нікольського та Мангушського районів Донецької області (далі – «Проект»). Проект дуже важливий для розвитку регіону та держави в цілому оскільки передбачає:

 • залучення значних інвестицій до Донецького регіону,
 • оновлення мережевої інфраструктури навколо м. Маріуполь,
 • розвиток виробничого та експортного потенціалу України,
 • створення нових робочих місць у Донецькій та інших областях України.

Проект дозволить залучити до регіону значні іноземні інвестиції:

 • близько 1 млрд. доларів США на будівництво вітроелектростанції в Нікольському та Мангушському районах Донецької області,
 • близько 50 – 60 мільйонів доларів США на будівництво підприємства з виробництва компонентів вітроенергетичного обладнання в Донецькій області та інших регіонах України.

Ключовим елементом Проекту є залучення провідного виробника вітроенергетичного обладнання для будівництва в Україні підприємства для виробництва компонентів сучасного вітроенергетичного обладнання, яке користується попитом. Це має забезпечити завантаження нового виробництва на роки наперед.

Організація виробництва в Україні пов’язана із передачею know how, перевезенням обладнання, навчанням персоналу та витратами на організацію виробництва, залучення постачальників, тощо. Щоб забезпечити участь виробників в організації виробництва необхідно забезпечити виробнику гарантоване замовлення, прибуток від якого дозволить повернути витрати.

Вже на початкових етапах розвитку Проекту, Товариство отримало від світових лідерів-виробників вітроенергетичного обладнання компаній VESTAS (Данія) та GOLDWIND (Китай) листи про зацікавлення і готовність організувати локальне виробництво компонентів вітрових турбін на території України враховуючи початкове замовлення обсягом 800 МВт. Найближчим часом очікується аналогічний лист від компанії General Electric (США).

Тому саме реалізація проекту із встановленою потужністю 800 МВт дозволить залучити виробників вітрових турбін для організації локального виробництва в Україні. Для країни організація такого машинобудівного підприємства означає розвиток виробничого та експортного потенціалу України, створення нових робочих місць у Донецькій області та інших регіонах України.

Більше того, виробництво компонентів вітрових турбін може стати успішним довгостроковим бізнесом, орієнтованим на експорт. В рамках Green deal європейські країни будуть нарощувати будівництво вітрових парків. За оцінками WindEurope встановлена потужність вітрових станцій в Європі досягла 205 ГВт, а для того, щоб досягти цілі, встановлені Green deal, потрібно збільшити встановлену потужність в 5 разів.

Транспортні витрати становлять до 10% від ціни обладнання. Тому при постачанні обладнання до Європи, продукція, вироблена в Україні матиме перевагу перед такою ж самою продукцією, виробленою, наприклад, в Китаї.

Інвестиції в пріоритетні галузі економіки

Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» дозволяє отримати державну підтримку до реалізації схвалених Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

Згідно із Розпорядженням КМУ від 14.08.2013 р. № 843-р «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» до пріоритетної галузі економіки відноситься машинобудівний комплекс за напрямами – виробництво нових та імпортозаміщуючих видів машин і устаткування, електричного устаткування.

Згідно із Законом «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно відповідає таким критеріям:

 • загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну 3 мільйонам євро для суб’єктів великого підприємництва;
 • кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує 150 для суб’єктів великого підприємництва;
 • середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Порядок реєстрації проекту визначається згідно із Постановою КМУ № 715 від 14 серпня 2013 р. «Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів».

Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки відбираються обласними держадміністраціями, та затверджується КМУ за поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (згідно п.31 Постанови КМУ № 459 від 20 серпня 2014 р.).

Для реєстрації проекту в якості інвестиційного проекту у пріоритетних галузях економіки необхідно подати до Донецької обласної держадміністрації заяву із супроводжувальними документами.

Донецька обласна держадміністрація здійснює відбір інвестиційний проект та надає до Міністерства економіки. Мінекономіки здійснює подачу відібраних проектів до Кабінету Міністрів України.

Всі умови надання державної підтримки для проектів з інвестиціями в пріоритетні галузі економіки визначаються в договорі щодо реалізації інвестиційного проекту.

Співпраця із органами державної влади

Важливість Проекту вітрової електростанції потужністю 800 МВт в Донецькій області усвідомлюється з боку держави.

Проект вітрової електростанції було включено до Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 р., а саме до Плану заходів за напрямом «Енергетична безпека та розвиток альтернативної енергетики».

8 грудня 2020 р. ТОВ «ВІНД ФАРМ» підписало меморандум про співпрацю з Донецькою державною обласною адміністрацією та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо реалізації Проекту. Підписання меморандуму підтверджує зацікавленість в розвитку Проекту з боку центральної та регіональної влади та її відкритість до співпраці із бізнесом. Сформована для роботи над Проектом робоча група дозволить координувати зусилля сторін та забезпечити урахування інтересів держави щодо розвитку регіону.

Енергетична система України

Огляд енергосистеми

Енергетична система України включає дві торгові зони (Об’єднана енергосистема України та Бурштинський острів) та працює в теперішній час без енергетичних перетоків із Російською федерацією або Білорусією. Існують чіткі плани щодо інтеграції обох торгових зон Української енергосистеми до ENTSO-E протягом кількох наступних років.

Встановлена потужність енергосистеми України складає станом на листопад 2020 р. 54 365,30 МВт:

 • Атомні електростанції – 13 835 МВт (25,45 %);
 • Теплові електростанції – 21 842 МВт (40,18 %);
 • Теплові електроцентралі – 6, 069,6 МВт (11,16 %);
 • Гідроелектростанції – 4 812,5 МВт (8,85 %);
 • Гідроакумулюючі електростанції – 1 487,8 МВт (2,74 %);
 • Сонячні електростанції – 5 061,6 МВт (9,31 %);
 • Вітрові електростанції – 1 070,7 МВт (1,97 %);
 • Біоенергетичні електростанції – 186,1 МВт.

З 152 356 млн кіловат-годин, які були вироблені протягом 2019 р.:

 • 54 % були вироблені АЕС,
 • 30 % були вироблені ТЕС,
 • 8 % були вироблені ТЕЦ,
 • 3 % були вироблені з відновлюваних джерел,
 • 5 % були вироблені ГЕС та ГАЕС.

Технічний стан генеруючого обладнання

Згідно з інформацією оператора системи передачі НЕК Укренерго, що представлена в звіті з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей технічний стан генеруючих потужностей в Україні є незадовільним та навіть загрозливий з огляду на можливість подальшої експлуатації генеруючого обладнання.

Інформація щодо строку роботи атомних електростанцій наведена в таблиці нижче. А інформація щодо технічного стану ТЕС наступна. Електростанції із блоками:

 • 150 МВт були введені в експлуатацію в 1959-1964 рр.,
 • 200 МВт – в 1960-1975 рр.,
 • 300 МВт – в 1963-1988 рр. та
 • 800 МВт – в 1967-1977 рр.

На тільки близько 20 % блоків проводилась реконструкція для збереження можливості їх подальшої експлуатації, але жодна з реконструкцій не стосувалась приведенню екологічних параметрів блоків до встановлених в Європі екологічних норм. Напрацювання всіх блоків станом на жовтень 2019 р. перевищували граничний та парковий ресурс.

Таблиця 1 – Стан атомних електростанцій

АЕС Енергетичний блок Електрична потужність, МВт Дата введення до експлуатації Проектна дата закінчення терміну експлуатації Продовжена дата закінчення терміну експлуатації
Рівненська АЕС 1 420 22.12.1980 22.12.2010 22.12.2030
2 415 22.12.1981 22.12.2011 22.12.2031
3 1000 21.12.1986 11.12.2017 11.12.2037
4 1000 10.10.2004 07.06.2035
Южно-Українська АЕС 1 1000 31.12.1982 02.12.2013 02.12.2023
2 1000 09.01.1985 12.05.2015 31.12.2025
3 1000 20.09.1989 10.02.2020
Запорізька АЕС 1 1000 10.12.1984 23.12.2015 23.12.2025
2 1000 22.07.1985 19.02.2016 19.02.2026
3 1000 10.12.1986 05.03.2017 05.03.2027
4 1000 18.12.1987 04.04.2018 04.04.2028
5 1000 14.08.1989 27.05.2020
6 1000 19.10.1995 21.10.2026
Хмельницька АЕС 1 1000 22.12.1987 13.12.2018 13.12.2028
2 1000 07.08.2004 07.09.2035

Таким чином, поточний технічний стан генеруючого обладнання дозволяє зробити висновок щодо можливого в майбутньому перевищення попиту над пропозицією електроенергії та росту ринкової ціни на електричну енергію.

Інтеграція до ENTSO-E

Згідно із стратегією розвитку оператора системи передачі НЕК Укренерго, в наступні роки планується інтеграція енергосистеми України до ENTSO-E. При цьому рівень пропускної спроможності мережі між ОЕС України та ENTSO-E  буде зростати згідно з наступним планом:

 • В теперішній час пропускна спроможність імпорту 885 МВт, експорту 1450 МВт;
 • Пропускна спроможність 2200 МВт має бути досягнута в 2022 – 2024 рр.;
 • Пропускна спроможність 3400 МВт має бути досягнута в 2025 р.

Стрес-тест об’єднаної енергосистеми України, який стане основною технічною віхою інтеграції до ENTSO-E, запланований на 2021 р. Інтеграція об’єднаної енергосистеми України в ENTSO-E створює передумови для стабілізації рівня цін на українському енергетичному ринку та експорту виробленої електричної енергії до країн ЕС.

Правове середовище для відновлюваних джерел енергії в Україні

Загальні положення

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) регулюються двома основними законами:

 • Закон України «Про ринок електричної енергії»,
 • Закон України «Про альтернативні джерела енергії».

Існують наступні можливості продавати електричну енергію, що вироблена з альтернативних джерел енергії:

 • Продаж електроенергії ДП «Гарантований покупець» за «зеленим» тарифом (попередня схема підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії);
 • Продаж електроенергії ДП «Гарантований покупець» за аукціонною ціною (майбутня схема підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії);

Продаж електроенергії на всіх сегментах ринку електроенергії: двосторонні договори ринок «на добу на перед», внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок за ринковою ціною.

«Зелений» тариф

«Зелений» тариф є старою схемою підтримки розвитку ВДЕ, яка для Проекту не є доступною. Для проектів ВДЕ регулятор (НКРЕКП) встановлює тариф на підставі коефіцієнтів, що діють на дату вводу в експлуатацію, в залежності від технології та потужності обладнання. Основні умови встановлення тарифу вказані в Законі «Про альтернативні джерела енергії» та в порядку встановлення «зелених» тарифів, затвердженим НКРЕКП.

«Зелений» тариф пов’язаний із курсом UAH / EUR та перераховується кожного кварталу. Вся вироблена електрична енергія із ВДЕ продається ДП «Гарантований покупець». При цьому виробники ВДЕ отримують оплату за електричну енергію по «зеленому» тарифу, встановленому для кожного об’єкта ВДЕ. Остаточні строки оплати за попередній місяць залежать від дати затвердження Регулятором розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Оплата за поточний місяць раніше перераховувалась до кінця наступного місяця, цього, нажаль, не відбувається, а кінцева дата оплата поточного місяця наразі не встановлена.

Поточний рівень «зеленого» тарифу становить 8.82 євроцентів за кіловат-годину для ВЕС із ВЕУ потужністю більше 2 МВт. «Зелений» тариф встановлений до кінця 2029 р. для проектів, які мають підписаний попередній договір про купівлю-продаж електричної енергії із ДП «Гарантований покупець».

Через кризу не платежів в галузі відновлюваної енергетики України, «зелений» тариф був знижений на 0,25 % для всіх нових виробників ВЕС, та на 0,75 % для діючих ВЕС з серпня 2020 р.

Аукціони

Аукціони були впроваджені в Україні з 2019 року, але до кінця 2020 р. жодний аукціон не був анонсований  чи проведений. Закон визначає наступні граничні ціни для аукціонів:

 • 9 євроцентів за кіловат-годину для аукціонів, які будуть проведені до 31 грудня 2024 р.,
 • 8 євроцентів за кіловат-годину для аукціонів, які будуть проведені після 1 січня 2025 р.

На даний час підстав вважати, що аукціонні ціни будуть значно нижче за граничні, немає.

Закон передбачає, що держава опублікує квоти річної підтримки в МВт для кожного типу відновлюваної генерації. Учасники аукціону надають заявки про участь в рамках вказаних квот. Найнижча ціна отримує державну підтримку на наступні 20 років. Згідно із законом один учасник може виграти до 80% річної квоти.

Квоти підтримки до кінця 2020 р. ще не були затверджені, але НЕК «Укренерго», Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження та міністерство енергетики обговорювали свої пропозиції.

Згідно із запропонованим Міністерством енергетики графіком проведення аукціонів на 2021 р. перший аукціон для ВЕС запланований на червень із квотою 50 МВт, а другий – на листопад із квотою 100 МВт.

Надбавка за використання обладнання українського виробництва

В Законі України «Про альтернативні джерела енергії» затверджена надбавка до «зеленого» тарифу чи аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва, яка встановлюється тим більше, чим більше процент використання обладнання із України.

Надбавка до «зеленого» тарифу чи аукціонної ціни, % Рівень використання обладнання українського виробництва, %
5 30 та більше, але менше 50
10 50 та більше, але менше 70
20 70 та більше

В законі визначено процент використання обладнання, який досягається при використанні вироблених в Україні компонентів вітроенергетичного обладнання:

Тип обладнання Рівень використання обладнання, %
Лопаті 30
Башта 30
Гондола 20
Головна рама 20
Всього 100

Можливості щодо продажу електричної енергії на ринку

Згідно із законом України «Про ринок електричної енергії» виробники з ВДЕ можуть продавати вироблену електричну енергію на ринку електроенергії.

Існують наступні сегменти ринку, які доступні для виробників з ВДЕ:

 • Двосторонні договори,
 • Ринок «на добу наперед»,
 • Внутрішньодобовий ринок,
 • Балансуючий ринок.

Середньозважені ціни протягом місяця та середні дені обсяги торгів протягом 2020 р. для ринка «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку наведені нижче.

Ефективність існуючих схем підтримки

Схема підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії у вигляді встановлення «зеленого» тарифу довела свою ефективність щодо розвитку ВДЕ. Саме за такою схемою підтримки генерація ВДЕ розвилась до теперішнього стану. Але така схема підтримки не є ефективною з економічної точки зору.

Фіксований на високому рівні тариф не спонукав інвесторів до мінімізації фінансових чи операційних втрат, наприклад. Для розвитку ВДЕ за «зеленим» тарифом більша частка інвестицій залучалась не з українських, а з іноземних банків. Тому значна частка залучених інвестицій поверталась в економіку іноземних країн у вигляді плати за фінансові послуги, відсотків за кредитами та сплати за використане обладнання іноземного походження.

Оскільки інвестиції не затримувались в фінансовій системі України надовго, з початку 2020 р. в галузі ВДЕ розвилась криза не платежів. ДП «Гарантований покупець» не зміг розраховуватись за всю отриману електричну енергію, перед виробниками ВДЕ почали накопичуватись борги.

Уряд України проводив перемовини з виробниками ВДЕ, була досягнута домовленість щодо зниження «зелених» тарифів для нових та працюючих виробників. Однак криза ще не повною мірою подолана оскільки ДП «Гарантований покупець» ще має борги у розмірі понад 20 млрд. грн.

Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» ДП «Гарантований покупець» отримує кошти на сплату виробникам від оператора системи передачі НЕК Укренерго за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

З боку уряду механізми щодо виплати заборгованості не напрацьовані в повному обсязі, тому подальша платоспроможність ДП «Гарантований покупець» залишається невирішеною станом на кінець 2020 р.

Нові проекти, які будуть реалізовані за аукціонами, також можуть постраждати від кризи в галузі, оскільки граничні ціни для аукціонів встановлені законом практично на рівні «зелених» тарифів, а участь в ринку електричної енергії планується також через ДП «Гарантований покупець».

Впровадження аукціонів визиває також занепокоєння експертного співтовариства через досить малі квоти підтримки, що обговорюються. Це має також негативний вплив на галузь та країну в цілому, оскільки уповільнює розвиток власної генерації та стримує надходження інвестицій. Розвиток власної генерації потрібен Україні з огляду на стан власного генеруючого обладнання, яке було успадковане з радянських часів. А оскільки в бюджеті коштів на розвиток власної генерації за часів незалежності не передбачалося, то такий розвиток може лише здійснюватися за рахунок інвестицій.

Дещо стабілізувати ситуацію може Законопроект, який розробляється за участі міністерства енергетики, і який уряд зобов’язався впровадити за умовами реструктуризації «зелених» тарифів. Законопроект зможе дозволити виробникам ВДЕ виходити з балансуючої групи ДП «Гарантований покупець» та продавати електричну енергію за ринковими цінами, а ДП «Гарантований покупець» буде сплачувати лише різницю між ринковою ціною та встановленим «зеленим» тарифом. Це дозволить виробникам отримувати вчасно значну частку коштів за вироблену електричну енергію, оскільки плата на ринку електричної енергії вноситься одразу при здійснені купівлі. Нажаль, прогрес з розвитком цього Законопроекту досить повільний.

Розроблена експертами нова схеми підтримки

З огляду на всі негативні сторони існуючих схем підтримки в експертному середовищі обговорюються альтернативні схеми підтримки, які змогли би дозволити подальший розвиток відновлюваної генерації, приваблення інвестицій та їх направлення в економіку України, що зможе зробити галузь енергетики локомотивом економічного розвитку.

За участі Торгівельно-промислової палати України, Міністерства енергетики та профільних асоціацій в серпні 2020 р. була проведена експертна нарада, під час якої обговорювалась ідея щодо нової схеми підтримки для виправлення ситуації, що склалася в галузі.

Ідея нової схеми підтримки базується на вдосконаленні положень Закону України Про альтернативні джерела енергії, які описують премію за використання компонентів українського походження. Підтримка свого виробника передбачалася всіма редакціями Закону України про альтернативні джерела енергії, та інших законів, які регулювали галузь з 2009 р.

Організація виробництва компонентів вітрових турбін в Україні є важливою для країни, оскільки має потенціал для утворення експортно орієнтованій галузі, дозволить збільшити експорт компонентів із значною добавленою вартістю, згенерує значні надходження до державного бюджету, створить робочі місця та призупинить відтік робочої сили з країни.

Оскільки «зелений» тариф та аукціонна ціна мають тенденцію до зниження та становляться порівняними з ринковою ціною електроенергії, нова схема підтримки повинна базуватись на ринковій ціні із надбавкою за використання обладнання українського виробництва. Таким чином, така схема підтримки матиме позитивне сприймання в суспільстві, та дозволить уникнути проблем, які наявні в галузі в сьогоденні. Одночасно нова схема підтримки запропонує прийнятну прибутковість інвесторам за умови направлення їх інвестицій в українську галузь машинобудування.

Оскільки ринок електричної енергії все ще дещо волатільний, експерти виходять із того, що інвестору потрібно встановити фіксований тариф на рівні ціни ринку «на добу наперед», наприклад, такої, що склалася на 01.07.2019 – перший день, коли запрацював ринок електроенергії в Україні. Фіксована ціна повинна визначатися в євро на основі курсу UAH / EUR на ту саму дату. Отже, фіксований тариф становитиме близько 53 EUR / МВтг.

Оскільки всі редакції Закону до цього часу підтримують місцевих виробників, є вагомі підстави припускати, що ті самі умови будуть прийняті в новій схемі підтримки. В даний час премія встановлюється у відсотках, до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни, яка була подвоєна порівняно з ринковою ціною. Тому пропонується встановити премію 30% на випадок використання 50% обладнання українського походження та 40% для випадку 70% українського обладнання.

Графік вказує тарифи, які можуть бути встановлені для цих умов:

 • 53 EUR / МВтг – базовий фіксований тариф на рівні ринкової ціни на електроенергію,
 • 69.3 EUR / МВтг – фіксований тариф із надбавкою при використанні 50% українського обладнання,
 • 75 EUR / МВтг – фіксований тариф із надбавкою при використанні 70% українського обладнання.

Експерти також підтримали розробку Законопроекту, над яким працює міністерство енергетики, та запропонували подальший розвиток галузі в рамках контрактів на різницю та корпоративних PPA, впровадження яких потрібно розпочинати.

Важливо відзначити, що всі напрацювання були відправлені Кабінету міністрів України відкритим листом. В 2021 р. планується організація декількох робочих груп при вітроенергетичній асоціації України для подальшої роботи експертного товариства в цьому напрямку.

Джерела